Archives

15/06: Geschreeuw om arbeidskrachten

Vandaag in De Tijd:

Bedrijven schreeuwen om arbeidskrachten
Alle sectoren van de Belgische economie klagen over een tekort aan arbeidskrachten. Volgens VBO-topman Rudy Thomaes dreigt die krapte de groei van onze economie af te remmen. Hij roept de volgende regering op werk te maken van een forse activering van de werklozen en een hervorming van de arbeidsmarkt.

Gisteren heb 'k nog een keertje naar tv gekeken: Je Bent Wat Je Eet. De aflevering draaide rond (jaja, echt ROND) een 26-jarige getrouwde vrouw met een dochtertje. Ze woog 130 kg, lag ťlke dag languit te luieren in zo'n neerklapbare eenzitter, keek tv en at chips uit eenzaamheid, terwijl haar ventje uit werken was.
En dan kan je nog twijfelen over het feit of werkloosheidsuitkeringen beperkt moeten worden in de tijd?? Het gaat m'n petje te boven... Ook gisteren stond hierover een artikeltje in De Tijd. En het is geen nieuws meer, maar onze achterstand t.o.v. de ons omliggende landen is alweer gegroeid: onze werklozen zijn blijkbaar met geen stokken uit hun zetels te krijgen. Net zoals men milieu-ingrepen wil stimuleren door de consumenten in hun portefeuille te treffen, zou het stempelgeld drastisch moeten verlaagd worden na een bepaalde periode waarin geen gemotiveerde stappen werden ondernomen door de werkloze. Of heeft er iemand een beter idee?

05/06: Pax Electrabel

... is de titel van de Panorama-uitzending die je hier kan herbekijken.
Jan Puype en Wim Van Den Eynde hebben echt hun opperste best gedaan om er haast een ware thriller van te maken. Geld, politieke spelletjes, machtsvertoon,... echt een reportage onder hoogspanning. Een iets uitgebreidere inhoud kan je hier nalezen. 'k Doe echt m'n hoedje af voor zulke onderzoeksjournalistiek en ik wou dat ik wat meer tijd had om me eens voor Canvas te nestelen, maar helaas... 't Komt er niet echt van. In navolging van het hiervoor gepubliceerde berichtje over de afgeschafte ecologiesteun, is deze reportage bijna de druppel die de emmer doet overlopen. Zeker het bekijken waard als je geÔnteresseerd ben in wat politiek, het energielandschap, groene stroom, economie en alles waar Jan met de pet nooit iets van te weten zal komen.

05/06: Fientje Moerman had een idee

Haar idee was om met terugwerkende kracht onmiddellijk alle ecologiesteun af te schaffen voor investeringen in hernieuwbare energie via een recht van opstal. (Dit recht van opstal is trouwens een vaak gebruikte manier om groene stroomprojecten in te planten.)
Alle politici proberen nog gauw wat goed nieuws onder de aandacht te brengen, maar Fientje denkt er blijkbaar net iets anders over. Dit creŽert alweer een twijfelachtige reputatie voor ons land en is niet bepaald bevorderlijk voor de bedrijfszekerheid van groene stroomproducenten. En die twijfel is net wat we kunnen missen, want -om een simpel voorbeeld te noemen- Nederland telt ondertussen zo'n 2.000 windturbines, Vlaanderen 120. De achterstand t.o.v. Europa neemt niet af en in plaats van de ontwikkelingen te stimuleren, wordt alles gewoon gekelderd. Voor Ecopower bijvoorbeeld komt dit neer op 1.000.000 euro ecologiesteun die in rook opgaat. Daaronder ook 300 fotovoltaÔsche installaties die zij zouden realiseren op de daken van hun coŲperanten.
Het volledige persbericht van Ecopower kan je hier nalezen.