Archives

30/11: Buurt lust geen biogas

Na het artikel over Vlaanderen dat vecht tegen windmolens, is er alweer heisa rond het tegenhouden van groenestroomprojecten. Dit keer zijn het de boeren die blijkbaar nergens welkom zijn met hun biogasinstallaties.
De Morgen schrijft vandaag:

Almaar meer landbouwers zijn vragende partij om een biogas- of mestverwerkingsinstallatie te plaatsen in hun bedrijf. Daarmee wordt uit de vergisting van mest en andere stoffen 'biomassa' of groene energie opgewekt. Hoewel de Vlaamse overheid enthousiast is over dergelijke installaties wordt het overgrote deel van de aanvragen afgekeurd.
De lokale overheden, die de landbouwers een vergunning moeten verlenen, wijken voor het almaar luidere protest van buurtbewoners. Die zien het bij voorbaat niet zitten dat zo'n installatie geur- en lawaaihinder met zich meebrengt, al is dat niet zo. De Boerenbond pleit voor een dringende sensibilisering, Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) belooft tegen volgend voorjaar acties te ondernemen.


Of misschien valt het ook te catalogeren onder m'n tekstje over De Inertie der Belgen: men wordt geconfronteerd met iets nieuws en men moet er bijgevolg niks van weten. "Nieuw" geldt dan, zoals vaak, enkel voor ons eigenlijk bekrompen stukje Belgenland, want wat over de grenzen al bekend is, moet hier uiteraard weer eerst uitgevonden worden.

23/11: Weekendtarief

Op 9 maart gepubliceerd op ecopower.be:

Toch uitbreiding van het nachttarief
De regering heeft opnieuw beslist om het nachttarief ook in het weekend toe te passen (dit werd al twee maal beslist en weer ingetrokken). Dit zou ingaan vanaf 2007. Voor de klanten van Ecopower verandert er niets. Ecopower rekent immers slechts met ťťn tarief: 15 ct. per kilowattuur, zowel voor het verbruik overdag, als voor het verbruik 's nachts. Maar ook voor klanten van andere leveranciers zal er in de praktijk niet veel veranderen. De meeste kosten, die in de prijs van de elektriciteit vervat zitten, blijven immers gelijk. Als de prijs van elektriciteit in het weekend lager wordt, zal dit hoogstwaarschijnlijk tot gevolg hebben dat de elektriciteit op andere ogenblikken duurder wordt.

Gisteren in de krant:

Weekendtarief is maat voor niets
De elektriciteitsleveranciers gaan de voordelen van het goedkope weekendtarief afnemen van de klanten door het weektarief te verhogen. Daarmee is het weekendtarief van energieminister Marc Verwilghen een maat voor niets. Volgens dat plan zou iedereen die over een tweevoudige elektriciteitsmeter beschikt vanaf 1 januari 2007 in het weekend van het nachttarief genieten. De leveranciers spreken echter van een eenzijdig opgelegde maatregel die hen § 100 miljoen per jaar kost. Ze beslisten dan ook om voor mensen met een tweevoudige elektriciteitsmeter de tarieven op te trekken, zodat de voorspelde financiŽle meevaller oplost.

En te weten dat Electrabel nog trots reclame voerde met het nieuwe weekendtarief in hun laatste nummer van Energiek...
Nog maar eens een reden om effe goed na te denken over je elektriciteitsleverancier... Ook Test Aankoop bevestigde trouwens in de pers dat Ecopower de goedkoopste speler is voor kleine particuliere verbruikers. Je krijgt 100% groene stroom en je participeert ineens in hun projecten samen met zo'n 8.000 Vlaamse coŲperanten die in ruil voor hun gekochte aande(e)l(en) nog eens 6% dividend daarop ontvangen. Van een constructieve, duurzame en voordelige samenwerking gesproken...