Reacties

27/07: OzonGisteren werd overal in het land (met uitzondering van twee gemeenten) de alarmdrempel van 180 microgram overschreden. Op zes plaatsen werd zelfs de drempel van 240 microgram gehaald: voldoende om vrtnieuws.net "De ozonvervuiling bereikt een alarmpeil" te laten koppen.
Staat er eigenlijk nog iemand stil bij deze waarschuwingen? Nu zelfs de drempel van 240 mg overschreden werd, is het misschien de moeite waard om wat meer over ozongas te vertellen. Vanaf 240 mg merkt trouwens iedereen de gevolgen van het giftige gas, en niet alleen ouderen of personen met ademhalingsproblemen.
Ozon, of O3, is een bijtend en giftig blauwgekleurd gas met een doordringende geur. In de stratosfeer ontstaat het uit zuurstof (O2) door elektrische ontladingen (bliksem) en onder invloed van UV-stralen. Aan de grond zijn het UV-stralen die inwerken op VOS, CO en CH4, met NOx als katalysator. Ozon is o.a. een sterke oxidator die metalen kan aantasten. Jammer genoeg heeft het gas ook effecten op ons.
Ozon is irriterend voor de ogen en de luchtwegen en inademing kan zelfs longoedeem veroorzaken en op astma lijkende reacties teweegbrengen. Ook ons centrale zenuwstelsel heeft er onder te lijden met hoofdpijn en verminderde waakzaamheid en prestaties als resultaat. De symptomen van longoedeem worden door lichamelijke inspanningen alleen maar versterkt.
In de Belgische wetgeving staat ozon in de lijst van chemische agentia die vergiftigingen kunnen veroorzaken...

Ga dus niet te lichtzinnig om met zulke ozonwaarschuwingen. En nog beter: probeer er wat aan te doen! We maken onszelf ziek en de kosten die dit nationaal met zich meebrengt worden vaak vergeten.

Ter aanvulling vind je hier wat meer informatie over de vorming van ozon in de stratosfeer en de effecten die het gas kan hebben, en hier lees je wat meer over hoe ozongas aan het aardoppervlak ontstaat. Tenslotte kan je hier een landkaart bekijken met een animatie van de laatst opgemeten ozonconcentraties.

Reacties geplaatst

Nog geen reacties

Add comment

U moet ingelogd zijn om op dit bericht te reageren.